Informatie

Informatiefiche K.K. Streven

De wet op het vrijwilligerswerk van 8 juni 2006 voorziet in een informatieverplichting aan alle leden van K.K. Streven. Dit document bevat de verschillende aspecten die verplicht gecommuniceerd dienen te worden.

1. Organisatie

NAAM : K.K. STREVEN

ADRES : ten huize van de voorzitter (zie hieronder)

TEL NR : 0472/74.85.72

E-MAIL : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ONBAATZUCHTIGE DOELSTELLING :

K.K. Streven heeft tot doel de culturele verheffing van het volk na te streven d.m.v. volksontwikkeling en –ontspanning trouw aan de eigen taal,aard en zeden. Dit wordt o.a. gedaan door :

 toneelvoorstellingen

 fietsrally

 …

JURIDISCH STATUUT : Feitelijke vereniging

IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE VERENIGING :

 Bart Vandermeiren, voorzitter, Kompenhofstraat 26 Eppegem

Tel : 0472/74.85.72

 Lydie De Kleermaeker, secretaris, Elewijtsesteenweg 81 Eppegem

Tel : 015/61.60.94

 Lieve Buelens, penningmeester, Grimbergsesteenweg Eppegem

Tel : 0497/83.69.03

 

2. Verzekeringen (voor aktieve leden)

WAARBORGEN :

 burgerlijke aansprakelijkheid , met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger

Maatschappij : KBC

Polisnummer A9/28.961.600

 rechtsbijstand – Lichamelijke ongevallen

Maatschappij : KBC

Polisnummer A9/28.961.600

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt in principe geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. In uitzonderlijke en gemotiveerde situaties kan de kring beslissen om hierop een uitzondering te maken.

Mits overhandiging van de juiste bewijsstukken betaalt de organisatie wel de reëel gemaakte kosten terug.

4. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank

 

PDF als download.

Aanvullende gegevens